Посета на децата од големата група од градинката „Рада Поцева“, објект „Детелинка“


28.10.2022