Министерката за култура Ирена Стефовска во посета на Библиотека Феткин


24.12.2021

Денес во посета на Библиотека Феткин Кавадарци беше Министерката за култура на Република Северна Македонија Ирена Стефовска .
Од страна на директорката на Библиотеката Весна Гркова и вработените беше запозната со работата и дејностита на Библиотеката и реализираните проекти од Националната програма за култура.