Библиотека Феткин Кавадарци ги повикува сите заинтересирани поети да се пријават на конкурсот.


13.09.2023

Заинтересираните да ги испратат своите творби во приватна порака кај Milica Paulus