Известување


12.03.2020

Почитувани,
Согласно мерките и препораките на Владата на Република Северна Македонија, Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и Извадокот од Нацрт – записникот од Шеснаесеттата седница на Влада на на РСМ арх.бр.44-2147/3 од 11 март 2020 година, Јавната Општинска установа – Библиотека „Феткин“ Кавадарци нема да работи наредните 14 дена.
За секоја промена ќе бидете навремено известени.