Нацртај омилен лик од детска книга


07.04.2022

По повод распишаниот ликовен натпревар : „Нацртај омилен лик од детска книга“, ги доделивме Благодарниците на сите учесници и им подаривма книга. На најдобрите им доделивме бесплтно членство. Во категорија 1 до 5 одд. 1. Ева Наќова IV одд
2. Јана Баснаркова IV одд
Во категорија од 5 до 9 одд
1.Слободанка Арсова VIII одд.
2. Трајче Василов VIII одд
Со своја литературна творба ни се претстави Надица Бакалова од ООУ Димката Ангелов Габерот од Ваташа