Обука со работилница на тема:


06.10.2016

Во периодот од 28 до 30 Септември  се одржа обука со работилница на тема: Jaвно застапување, подигање на свест и комуникации за библиотеки

Организатор : Здружение за развој и иновации на библиотеки – Инова Либ

Предавач : Каспарс Руклис

 

2

4

5

6