Во посета на Библиотеката „Феткин“ беа учениците од IА одд. од ООУ „Димката Ангелов Габерот“


16.05.2022

Во посета на Библиотеката „Феткин“ беа учениците од IА одд. од ООУ „Димката Ангелов Габерот“ со својата наставничка Силвана Грозданова.