Проектна активност на секцијата по историја во просториите на библиотеката „Феткин“


15.11.2021

Проектна активност на секцијата по историја во просториите на библиотеката „Феткин“, со користење на книги од областа на историјата со учениците од VIII одд. од ООУ „Димката Ангелов Габерот“ с. Ваташа со наставничката Моника Василевска.