Проектна активност на тема: „Праисторија во Македонија“ се одржа во просториите на Библиотека „Феткин“


11.01.2022

Проектна активност на тема: „Праисторија во Македонија“ се одржа во просториите на Библиотека „Феткин“, со учениците од VI одд. кои се вклучени во историската секција со наставник Моника Василевска од ООУ „Диката Ангелов Габерот“ Ваташа.