100 години од раѓањето на нашиот патрон Стефан Хаџи Тефов – Феткин


14.03.2023

Денес е голем празник за нашата библитека, Славиме 100 години од раѓањето на нашиот патрон Стефан Хаџи Тефов – Феткин. Слава му.