Ја славиме ДЕТСКАТА НЕДЕЛА


03.10.2023

По повод детската недела, Библиотека Феткин, во соработка со Основните училишта од Општина Кавадарци подготви посебна програма за прием на првачињата и други ученици од основните училишта. Учениците ги запознаваме со работата на библиотеката и му читаме одбрани бајки и текстови. На ден 02.10.2023 година не посетија првачињата од ООУ Страшо Пинџур Кавадарци.