Библиотека „Феткин“ е дел од вториот форум на библиотечна унија на земјите од ЦИЕ и НР Кина


15.10.2021

Вториот форум на библиотечна унија на земјите од ЦИЕ и НР Кина како дел од меѓународната годишна програма на Министерството за култура на Македонија и годишната програма на културни настани на Град Скопје се одржува на 13 и 14 октомври 2021 година во ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје.
На настанот ќе бидат претставени национални, градски, универзитетски библиотеки од земји членки на унијата потписнички на Декларацијата за културна соработка, како и претставници од библиотеките од Македонија. Библиотека “феткин” е дел од тој форум”