Библиотека Феткин Кавадарци го обележа меѓународниот ден на ромите


08.04.2024

Денес Библиотека Феткин Кавадарци го обележа меѓународниот ден на ромите.
По тој повод во соработка со СОЗШУ Ѓорче Петров беше одржан јавен час, на кој се истакнаа посебностите во животот и културата на ромите како етникум. Учениците роми преку дискусија ги искажаа своите ставови кон општествените случувања во нашата општина.