Интернационален ден на книгата и авторското право


25.04.2023

По повод интернационалниот ден на книгата и авторското право, беше организирана посета на Библиотеката „Феткин“ од страна на учениците од подрачните училишта на ООУ „Страшо Пинџур“ Кавадарци.