Национален настан дел од проектот „Структурен дијалог за Заштита и унапредување на библиотекарството во време на економска криза преку размена на добри практики“


23.05.2023

На 22 и 23 Мај, библиотека Феткин Кавадарци во партнерство со БЗМ организираше национален настан дел од проектот „Структурен дијалог за Заштита и унапредување на библиотекарството во време на економска криза преку размена на добри практики“. Проектот е финансиран од Министерството за Култура на РСМ, Учество земаа библиотекари и директори од 20 Јавни Библиотеки од Македонија.Краен резултат на проектот да се подготви универзален документ со препораки по кои би работеле библиотеките со цел унапредување на нивната работа.