Нацртај го омилениот лик од детска книга


28.03.2022

Натпревар за најдобар цртеж со лик од детска книга за учениците од 1 до 9 одд
По повод 2 Април Свескиот ден на детската книга и роденден на Ханс Кристијан Андерсен , библиотека” Феткин ” ги повикува учениците од 1 до 9 одделение да го нацртаат омилениот лик од детска книга и да го донесат цртежот во нашата библиотеката.
Најдобрите цртежи ќе се наградат со бесплатна чланарина за цела година во две категории и тоа: од I дo V одд. две награди и од V дo IX одд. две награди
Натпреварот трае од 28.03 до 01.04.2022г.