Нека ни е честит и за многу години големиот празник – Свети Климент Охридски!


08.12.2023

Ликот и делото на Свети Климент Охридски е силно врежано во македонската историја и паметење.
Неговата мисија за описменување имаше за цел да се спротивстави на однародувањето и асимилацијата.
Мисијата на Свети Климент Охридски треба да е поука за сите генерации дека чувањето на културната, јазичната и националната посебност треба да ни е должност и аманет.
Нека ни е честит и за многу години големиот празник – Свети Климент Охридски!