ЈОУ Библиотека Феткин Кавадарци е дел од проектот на тема „Аудиокнигите достапни до читетелите“


16.04.2024

ЈОУ Библиотека Феткин Кавадарци, денес, 16 април 2024 е дел од проектот на тема „Аудиокнигите достапни до читетелите“, во организација на Локална библиотека „Гоце Делчев“ – Велес, во соработка со Библиотекарско здружение на Македонија. , поддржан од Министерството за култура.

Предавачи за темата, важноста и начинот на набавка и стручниот внес и обработка на аудио книгите со примери како да се креира каталошко-библиографски опис на аудио книги беа Јелисавета Костадинова, библиотекар-советник и Јана Михајловска, виш библиотекар.