По повод месецот на книгата одржан јавен час во просториите на библиотеката „Феткин“


25.10.2021

По повод месецот на книгата учениците од I I одд., од ООУ „Тошо Велков Пепето“ со наставничката Милица Кабранова одржаа јавен час во просториите на библиотеката „Феткин“, се запознаа со работата на библиотеката и фондот на книги за деца и возрасни.