Посета на Библиотеката „Феткин“ од страна на ученици од 2 одд. од ООУ„Страшо Пинџур“ Кавадарци


19.05.2023