Посета на децата од големата група од градинката „Рада Поцева“, објект „Детелинка“


27.10.2022

Посета на децата од големата група од градинката „Рада Поцева“, објект „Детелинка“ со воспитувачки Елизабета Колева и Лидија Заркова. Децата се запознаа со работата на библиотеката и имаа средба со еден од повозрасните членови на библиотеката Тодорка Хаџи Јорданова.