САКАМ КНИГИ во Кавадарци!


19.05.2023

На 19.05.2023 (петок), Сакам Книги доаѓа во посета на Кавадарци, со нови наслови и саемски цени!
Од 10:00 до 18:00 часот ќе се дружиме во ЈОУ Библиотека „Феткин“ Кавадарци, каде ќе имате можност да се сретнете со авторот Далибор Трајков и да добиете потпишан примерок од неговата најнова книга „Траги од минатото“.

Ве очекуваме, читатели! 🐞

#СакамКниги
#СакамКнигиНизМакедонија
Biblioteka Fetkin-Kavadarci