Што е тоа виртуелна библиотека на Македонија?


30.01.2012

ОД ЕДНО МЕСТО пристап до информациите во повеќе од 40 библиотеки во Македонија.

Податоците ги внесуваат повеќе од 40 библиотеки во Македонија (100 врски до е-извори, 340.000 книги, 120.000 сатии, 11.000 списанија, 300 CD/DVD-а …).