Трета Меѓународна конференција на БЗМ – „Библиотеките како ризница на движното културно наследство“


28.04.2023

ЈОУ Библиотека ,, Феткин ,, на 27 и 28 април, учествува на Третата Меѓународна конференција на БЗМ – „Библиотеките како ризница на движното културно наследство“ во Охрид.
Стручни излагања и презентации имаа библиотекари од Белград, Грачаница, Врање, Краљево, Херцег Нови.
Многу вложен труд и квалитетни излагања од повеќе библиотекари од библиотеките низ Македонија, од кои имаше што да се слушне, види, научи и примени за унапредување на библиотечната дејност.