Учениците од II одделение од ООУ „Тоде Хаџи Тефов“ се запознаа со библиотеката „Феткин“


29.11.2021

Учениците од II одделение од ООУ „Тоде Хаџи Тефов“ со наставничката Марина Видикова се запознаа со библиотеката „Феткин“, разгледаа многу сликовници и лектири и имавме убава дружба.