Во посета на библиотеката „Феткин“ беа учениците од VIIа и IXа одделение од ООУ „Страшо Пинџур“ од Кавадарци


06.12.2021

Во посета на библиотеката „Феткин“ беа учениците од VIIа и IXа одделение од ООУ „Страшо Пинџур“ од Кавадарци со наставничките Елеонора Коцева и Павлинка Костадинова. Учениците се запознаа со фондот на книги и работата на библиотеката.