Статистички податоци за работата на библиотеките, рамноправни членки на системот COBISS за 2022 година

Статистички податоци за работата на библиотеките, рамноправни членки на системот COBISS за 2022 година

БЛАГОДАРНОСТ Денес, од страна на ВБМ центарот на НУБ „Св.Климент Охридски“ Скопје, Пристигнаа статистичките податоци за работата на библиотеките , рамноправни членки на системот COBISS за 2022 година. COBISS системот е официјален систем за работа на библиотеките на...
Трета Меѓународна конференција на БЗМ – „Библиотеките како ризница на движното културно наследство“

Трета Меѓународна конференција на БЗМ – „Библиотеките како ризница на движното културно наследство“

ЈОУ Библиотека ,, Феткин ,, на 27 и 28 април, учествува на Третата Меѓународна конференција на БЗМ – „Библиотеките како ризница на движното културно наследство“ во Охрид. Стручни излагања и презентации имаа библиотекари од Белград, Грачаница, Врање, Краљево,...
Библиотека „Феткин“, по повод 8-ми Април,  интернационалниот ден на ромите, имплементираше настан во соработка со СОЗШУ „Ѓорче Петров“ Кавадарци

Библиотека „Феткин“, по повод 8-ми Април, интернационалниот ден на ромите, имплементираше настан во соработка со СОЗШУ „Ѓорче Петров“ Кавадарци

Денес, Библиотека „Феткин“, по повод 8-ми Април, интернационалниот ден на ромите, имплементираше настан во соработка со СОЗШУ „Ѓорче Петров“ Кавадарци. На настанот се зборуваше за историјата на ромите и ромскиот јазик, а се читаа и пееја песни на ромски...
21 Март – Интернационален ден на поезијата

21 Март – Интернационален ден на поезијата

Во 1999 година во Париз, UNESCO го прогласува 21 март за светски ден на поезијата, во насока на заштита на јазичните различности. Во чест на светскиот ден на поезијата во ја споделуваме една од песните на нашата поетеса Андријана Преметарев од...