Во посета на библиотеката „Феткин“ беа учениците од VIIа и  IXа одделение од ООУ „Страшо Пинџур“ од Кавадарци

Во посета на библиотеката „Феткин“ беа учениците од VIIа и IXа одделение од ООУ „Страшо Пинџур“ од Кавадарци

Во посета на библиотеката „Феткин“ беа учениците од VIIа и IXа одделение од ООУ „Страшо Пинџур“ од Кавадарци со наставничките Елеонора Коцева и Павлинка Костадинова. Учениците се запознаа со фондот на книги и работата на...
Јавен час – Обработка на лектирите „Зоки Поки“ и „ Касни Порасни“ со учениците од II одд. ООУ „Страшо Пинџур“ од Кавадарци

Јавен час – Обработка на лектирите „Зоки Поки“ и „ Касни Порасни“ со учениците од II одд. ООУ „Страшо Пинџур“ од Кавадарци

Во просториите на библиотеката, на наше големо задоволство се одржа јавен час – Обработка на лектирите „Зоки Поки“ и „ Касни Порасни“ со учениците од II одд. ООУ „Страшо Пинџур“ од Кавадарци. Благодарение на наставничките Елена Соколова, Дијана Бојкова, Ѕвезда...
Учениците од II одделение од ООУ „Тоде Хаџи Тефов“ се запознаа со библиотеката „Феткин“

Учениците од II одделение од ООУ „Тоде Хаџи Тефов“ се запознаа со библиотеката „Феткин“

Учениците од II одделение од ООУ „Тоде Хаџи Тефов“ со наставничката Марина Видикова се запознаа со библиотеката „Феткин“, разгледаа многу сликовници и лектири и имавме убава...
ВРЕМЕ ЗА ПРИКАЗНИ

ВРЕМЕ ЗА ПРИКАЗНИ

Во посета на библиотеката „Феткин“ беа дечињата од „Скалило Плус“,разгледаа многу сликовници, читавме приказни, боевме боенки, a времето поминато со нив ни го разубави...
Јавен час за македонското народно творештво (легенди и преданија за Кавадарци)

Јавен час за македонското народно творештво (легенди и преданија за Кавадарци)

Јавен час за македонското народно творештво (легенди и преданија за Кавадарци). Ученици од V/3 одделение од ООУ „Тошо Велков Пепето“ Кавадарци со наставничката Зорица Милкова и образовниот асистент Билјана Милкова одржаа јавен час за народните легенди и преданија за...