Библиотека Феткин ја слави детската недела – првачињата од ООУ „Страшо Пинџур“

Библиотека Феткин ја слави детската недела – првачињата од ООУ „Страшо Пинџур“

По повод Детската недела Библиотека Феткин ги пречекаа првачињата од ООУ „ Страшо Пинџур“ , Директорот на библиотеката му објасни на учениците како функционира библиотеката, а потоа имаа можност да ги разгледаат депоата на библиотеката. Пред крајниот разговор на...
Библиотека Феткин ја слави детската недела – првачињата од ООУ „Димката Ангелов Габерот“од с. Ваташа

Библиотека Феткин ја слави детската недела – првачињата од ООУ „Димката Ангелов Габерот“од с. Ваташа

По повод Детската недела Библиотека Феткин ги пречекаа првачињата од ООУ „ Димката Ангелов Габерот“од с. Ваташа , Директорот на библиотеката му објасни на учениците како функционира библиотеката, а потоа имаа можност да ги разгледаат депоата на библиотеката. Пред...
Библиотека Феткин ја слави детската недела – првачињата од ООУ „Гоце Делчев“

Библиотека Феткин ја слави детската недела – првачињата од ООУ „Гоце Делчев“

По повод Детската недела Библиотека Феткин ги пречекаа првачињата од ООУ „Гоце Делчев“ , Директорот на библиотеката му објасни на учениците како функционира библиотеката, а потоа имаа можност да ги разгледаат депоата на библиотеката. Пред крајниот разговор на децата...
Библиотека Феткин ја слави детската недела – првачињата од ООУ „ Димката Ангелов Габерот“

Библиотека Феткин ја слави детската недела – првачињата од ООУ „ Димката Ангелов Габерот“

По повод Детската недела Библиотека Феткин ги пречекаа првачињата од ООУ „ Димката Ангелов Габерот“ и подрачното училиште од с. Сопот , Директорот на библиотеката му објасни на учениците како функционира библиотеката, а потоа имаа можност да ги разгледаат депоата на...
Библиотека Феткин ја слави детската недела – првачињата од ООУ „Тошо Велков Пепето“

Библиотека Феткин ја слави детската недела – првачињата од ООУ „Тошо Велков Пепето“

По повод Детската недела Библиотека Феткин ги пречекаа првачињата од ООУ „ Тошо Велков Пепето“ , Директорот на библиотеката му објасни на учениците како функционира библиотеката, а потоа имаа можност да ги разгледаат депоата на библиотеката. Пред крајниот разговор на...